Litt om hvordan vi jobber

Våre mest relevante oppgaver som anleggsgartner er å sette oss inn i kundens behov hva angår bruk av hagen for store og små. Løse tekniske utfordringer og skape uteområder som tjener de ulike funksjoner og formål.

Stein av ulik valør er et medie vi kjenner og bruker mye av. Enten det være seg granitt, skifer eller basalter. Disse blir brukt hovedsakelig til terrasser, støttemurer, trapper, kantstein, belegningsstein og bekledning.

Betongprodukter brukes som regel til de samme jobbene som nevnt over. Betongprodukter er ofte noe biligere i pris men har selvfølgelig en helt annen sammensetning. Det gjelder å finne riktige produkter til riktig sted med tanke på den slitasje produktet blir utsatt for. Vel så viktig er jo det estetiske utrykket også.

Grunnarbeid er det viktigste ved enhver jobb. Vi gjør heller jobben litt for nøye enn å ta sjanse på at det går bra. Man skulle tro at anleggsgartnere alltid var påpasselig med dette, men det finnes mange eksempler på det omvendte, dessverre. Vi pleier å si at grunnarbeid er noe av det dyreste i et prosjekt, og at man ikke ”ser” egentlig hva man har brukt pengene på. Dette er jo ikke helt riktig da de fleste finner stor glede av at de vet at de øvrige arbeidene er trygt forankret. Dessverre gjør vi oppretningsarbeid der hvor andre nettopp har tatt snarveier. Ingenting blir så dyrt som det. Å bruke 50 til 100 tusen på en flott gårdplass med belegningsstein som to år etter er helt humpete føles tragisk for de som opplever det. Konklusjonen er enkel, bruk seriøse firmaer.

Gress, jord og planter. Jord og fyllmasser brukes til å skulpturere, omstrukturere, bygge opp eller ned terreng. Etter mange år i bransjen blir man kresen på leveranser, særlig av jord. Å velge riktig jord til riktig sted er også en oppgave som må løses. Når man jobber med rullegress og beplantning har man ofte kommet langt i prosjektet, og dette er selve desserten. På få dager forvandles det som har vært en anleggsplass til de flotteste hager.

Beplantning er et enormt fagfelt. Her ser vi også at uvitenhet kan bære litt galt avsted noen ganger. For oss er det meget viktig å finne riktig beplantning til riktig sted. Ofte planter man for tett uten å tenke på plantens maks vekst. Sol og skygge og jord er essentielle faktorer. Fargesammensetning og at hagen skal ha et eller flere fokuspunkter i løpet av sesongen er viktige elementer. Noen planter vokser ikke godt i prydbark eller i skyggen av et annet tre osv. Her er det viktig å få ekspertise når man skal planlegge.

Hele gjennomføringen av et prosjekt er av viktigste betydning for oss som firma. Når det er god økonomi for oss er det for kunden også. Dessuten blir resultatet alltid best.

Vi elsker når vi får oppdrag som å pynte terrassene med smakfulle plante urner/kasser og møbler.

Vi jobber nært sammen med snekkere, rørleggere og elektrikere og har mange gode referanser.

Vi har flere vedlikeholds oppdrag. Noen ukentlige og andre på vår og høst opprydning. Vi har splitter ny sittegressklipper som gir et meget godt resultat. Vi har plenlufter maskin som gir kickstart til dårlige plener om våren (anbefales på det varmeste). Trimming av frukttrær, hekker, sprøyting mot skadedyr og ugress o.l er vanlige rutiner. Ofte tar vi vaktmesteroppdrag slik som å rense takrenner, skifte pærer på utebelysning, feie og spyling med mer.